Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.

Kdeen.net is een elektrotechnisch installatiebedrijf

kdeen.net is een onderdeel van Nes Computers die ervaren zijn en deskundig in onafhankelijke veiligheidsinspecties van elektrotechnische installaties.

Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning. Dus ook voor de veiligheid van de elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van uw woningcorporatie of particuliere verhuurder.

De meeste huishoudelijke ongevallen ontstaan in de meterkast. Zie hierover:

Als eigenaar bent u voor de veiligheid van elektriciteit installaties zelf verantwoordelijk.

Een elektra installatie bestaat uit de toestellen die zijn aangesloten op elektra en de elektriciteitsleidingen in de woning vanaf de meterkast. Tot elektriciteitsinstallaties rekenen we bijvoorbeeld de groepenkast, stopcontacten, lichtschakelaars en alle elektraleidingen binnenshuis.

Hieronder een aantal keuringen die betrekking hebben op elektrotechnische installaties. In sommige gevallen is het nodig of zelfs verplicht om een keuring te laten doen. In andere gevallen kan het uw eigen veiligheid en zekerheid over de installaties vergroten.

In de polisvoorwaarden dat uw verzekeraar stelt, elektrische installatie aangelegd moet zijn conform NEN1010. Bij een brandschade zullen de verzekeraar onderzoeken wat de oorzaak van de brand is geweest. Indien u niet kunt aantonen dat uw installatie aan de norm NEN1010 voldoet, zal de verzekeraar slechts deelsof zelfs helemaal niet uitkeren.

Kdeen.net doet ook reparaties en onderhoud aan elektroinstallaties, van uw woning of bedrijfs-gebouw.

Inspectie

Deze Inspectie gebeurt volgens de up-to-date kennis van de NEN 1010-6 en NEN 3140 en bijbehorende NPR-bladen, uiteraard alle benodigde meetapparatuur voor de metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6 en NEN 3140, eisen die gelden bij het Certificaat voor Toezicht.

Hierbij worden de volgende normen getoetst.

NEN 1010-6 (NEN 3140) voor in gebruik zijnde installaties.
NEN 1010-6 voor nieuwe installaties.

Met ervaring in het uitvoeren van inspecties van woningen en bedrijfs-gebouwen (voor o.a. verzekeringsmaatschappijen en installatiebeheerders) kunt u ervan op aan dat u met de verplichte inspecties bij ons in vertrouwde handen bent.

De prijzen zijn ex btw en voorrijkosten.


 test   test

Onze werkwijze en werkzaamheden

Na opdracht worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Inspectie installatie volgens NEN 3140
Het verzorgen van een uitgebreide rapportage die aan de eisen van de
arbeidsinspectie en de Criteria voor Toezicht voldoet.
Aanbevelingen voor het verbeteren van de (brand)veiligheid in de installaties.

Niet in de opdracht opgenomen

Implementatie NEN 3140 in de bedrijfsvoering
Bijwerken tekeningenpakket
Keuren van de elektrische arbeidsmiddelen
Reiskosten
Reparaties van de geconstateerde gebreken aan de installaties en elektrische arbeidsmiddelen.